Výkonný výbor zve všechny své členy, hráče a příznivce na Valnou hromadu, která se uskuteční 3. 12. 2022 od 18 hodin prostřednictvím aplikace Google meetOdkaz na připojení k Valné hromadě bude rozeslán e-mailem pouze registrovaným účastníkům. Registrace na Valnou hromadu probíhá obdobně jako na turnaje skrze formulář, a to z důvodu zamezení zneužití odkazu.

Hlavním tématem mimořádné valné hromady bude hlasování o jednotlivých návrzích na změnu v rámci členství. Představíme Vám však také návrh rozpočtu pro další rok a přehled o hospodaření za ten minulý. Postupně zde budeme přidávat odkazy na důležité dokumenty k prostudování před VH.

Ověřený zápis z VH

Externí příloha IPrezentace k Valné hromadě

Externí příloha IISměrnice 2023/1 – Členské příspěvky

Externí příloha IIInávrh dopisu adresovaného EGF od Ondřeje Krumla

Listina počtu delegátů (aktualizováno 20. 11. 2022)

Návrh programu VH

Nárh rozpočtu ČAGo 2023

Edit (30. 11.):
Výbor ČAGo na základě proběhlé diskuse ohledně členských příspěvků připravil návrh směrnice s variantami řešení plateb od nečlenů. Návrh si můžete stáhnout ZDE.

 


Usměrnění diskuze týkající se členských příspěvků


Změny, které má blížící se valná hromada ČAGo schválit, mohou být poměrně rozsáhlé. Navíc bude potřeba je přetransformovat do směrnice o výběru členských příspěvků (viz zde). Aby valná hromada proto proběhla co možná nejhladčeji, dovolujeme si požádat všechny zájemce, aby své návrhy posílali předem na email vybor@goweb.cz, a to v konkrétní podobě včetně částek apod. Popř. je možné je vložit do komentářů pod tímto příspěvkem.

Došlé návrhy budou zveřejňovány na této stránce, aby se s nimi každý mohl před valnou hromadou seznámit.

Zároveň si vás dovolujeme požádat, aby se pod tímto příspěvkem diskutovalo už pouze o zde zveřejněných návrzích. Obecnou diskusi lze nadále vést pod původním článkem o změně členských příspěvků. Komentáře zde budou regulovány a v případě odklonění od tématu Vás odkážeme na druhý článek, přičemž komentář zde pro lepší přehled smažeme.

Dosavadní diskuse a z nich vzešlé návrhy lze strukturovat do následujících okruhů:

1. Otázka povinného x nepovinného členství od 10. kjú:

A, zavést povinné členství od 10. kjú;

B, zavést jednorázový poplatek pro nečleny na 3leté období, který by pokryl příspěvky EGF;

C, zavést povinný příplatek za účast na turnaji pro nečleny – tento poplatek by organizátoři převedli ČAGo;

D, úplně jiný systém, např. místo členských příspěvků vybírat jen procenta ze startovného;

2. Iniciovat x neiniciovat jednání o změně systému výběru členských příspěvků EGF;

3. Jaká by měla být výše poplatků v bodech 1 B až D?

4. Jestli a jak upravit sazby běžných členských příspěvků?