Výkonný výbor zve všechny své členy, hráče a příznivce na Valnou hromadu, která se uskuteční 3. 12. 2022 od 18 hodin prostřednictvím aplikace Google meetOdkaz na připojení k Valné hromadě bude rozeslán e-mailem pouze registrovaným účastníkům. Registrace na Valnou hromadu probíhá obdobně jako na turnaje skrze formulář, a to z důvodu zamezení zneužití odkazu.

Hlavním tématem mimořádné valné hromady bude hlasování o jednotlivých návrzích na změnu v rámci členství. Představíme Vám však také návrh rozpočtu pro další rok a přehled o hospodaření za ten minulý. Postupně zde budeme přidávat odkazy na důležité dokumenty k prostudování před VH.

Listina počtu delegátů (aktualizováno 20. 11. 2022)

Návrh programu VH


Usměrnění diskuze týkající se členských příspěvků


Změny, které má blížící se valná hromada ČAGo schválit, mohou být poměrně rozsáhlé. Navíc bude potřeba je přetransformovat do směrnice o výběru členských příspěvků (viz zde). Aby valná hromada proto proběhla co možná nejhladčeji, dovolujeme si požádat všechny zájemce, aby své návrhy posílali předem na email vybor@goweb.cz, a to v konkrétní podobě včetně částek apod. Popř. je možné je vložit do komentářů pod tímto příspěvkem.

Došlé návrhy budou zveřejňovány na této stránce, aby se s nimi každý mohl před valnou hromadou seznámit.

Zároveň si vás dovolujeme požádat, aby se pod tímto příspěvkem diskutovalo už pouze o zde zveřejněných návrzích. Obecnou diskusi lze nadále vést pod původním článkem o změně členských příspěvků. Komentáře zde budou regulovány a v případě odklonění od tématu Vás odkážeme na druhý článek, přičemž komentář zde pro lepší přehled smažeme.

Dosavadní diskuse a z nich vzešlé návrhy lze strukturovat do následujících okruhů:

1. Otázka povinného x nepovinného členství od 10. kjú:

A, zavést povinné členství od 10. kjú;

B, zavést jednorázový poplatek pro nečleny na 3leté období, který by pokryl příspěvky EGF;

C, zavést povinný příplatek za účast na turnaji pro nečleny – tento poplatek by organizátoři převedli ČAGo;

D, úplně jiný systém, např. místo členských příspěvků vybírat jen procenta ze startovného;

2. Iniciovat x neiniciovat jednání o změně systému výběru členských příspěvků EGF;

3. Jaká by měla být výše poplatků v bodech 1 B až D?

4. Jestli a jak upravit sazby běžných členských příspěvků?


Došlé návrhy:


Koncept A – zavedení povinného členství od 10. kjú


Koncept B – zavedení jednorázového poplatku pro nečleny na 3leté období, který by pokryl příspěvky EGF;

Návrh Tomáše Grossera

1. Výše členských příspěvků platná od 1. ledna 2023:

a, základní sazba 500 Kč

b, studenti do 26 let 300 Kč

c, děti do 15 let, důchodci, osoby ZTP/ZTP P a na mateřské/rodičovské dovolené 200 Kč

d, rodinné členství 750 Kč (rodiče + vyživované děti)

Členské příspěvky se platí vždy na kalendářní rok.

Doživotní členské příspěvky se od 1. ledna 2023 ruší. Členové, kteří tento příspěvek zaplatili do 31. prosince 2022, se nadále berou jako členové se zaplaceným členským příspěvkem se všemi právy z toho vyplývajícími.

2. Kompenzační příspěvek EGF pro neaktivní členy ČAGo a pro nečleny ČAGo silnější než 10. kjú včetně:

a, jednotná sazba 400 Kč.

Příspěvek platí 3 roky od data zaplacení.

Hráč, který uhradí kompenzační příspěvek EGF, se může rozhodnout, jestli chce být veden jako neaktivní člen ČAGo bez práv uvedených níže, popř. uvedených v dalších řádech a směrnicích ČAGo, nebo jestli chce být veden jako nečlen ČAGo.

3. Turnajů hraných v České republice, které jsou zařazeny do ratingu EGF, se od 1. ledna 2023 mohu účastnit pouze hráči, kteří splňují alespoň jednu z těchto podmínek:

  • mají zaplacen členský příspěvek ČAGo;
  • mají zaplacen kompenzační příspěvek EGF, jsou-li silnější než 10. kjú vč.;
  • jsou slabší než 11. kjú vč.;
  • podle ratingu EGF nehrají za Českou republiku; v případě, že hráč není zařazen do ratingu EGF, rozhoduje státní občanství.

4. Členové se zaplacenými členskými příspěvky ČAGo mají kromě výše uvedeného právo:

  • Účastnit se při splnění daných podmínek (kvalifikace apod.) mistrovských soutěží.
  • Na započtení kvalifikačních bodů nebo na postup na mistrovskou soutěž z kvalifikačního turnaje, hraje-li se otevřenou formou. Podmínkou však je uhrazení členského příspěvku před zahájením kvalifikačního turnaje.
  • Být započten do počtu členů svého klubu při výpočtu delegátů na valné hromady ČAGo. Pokud se valná hromada koná do 28. února, započítají se do počtu členů klubu i členové se zaplacenými členskými příspěvky v předchozím roce.
  • Být zvolen svým klubem delegátem na valnou hromadu ČAGo.
  • Zapůjčit si knihy, časopisy a dalších materiály z knihovny ČAGo.

Koncept C – zavedení povinného příplatku za účast na turnaji pro nečleny – tento poplatek by organizátoři převedli ČAGo;


Koncept D – úplně jiný systém, např. místo členských příspěvků vybírat jen procenta ze startovného;