Už tuto středu od 20.00 hodin se bude konat online workshop na téma, jak získávat nové hráče go. Zajímá vás, jakým způsobem vysvětlit pravidla go lidem, kteří tuto hru neznají? Nebo plánujete založit kroužek go? Pak je tento workshop určen právě vám!

Cílem této akce je jednak výměna zkušeností, jak kdo hru go představuje, jednak nadchnout pro osobní propagaci go i další zájemce. Workshop bude spíše neformální. Přesto můžeme slíbit několik zajímavých příspěvků. Vystoupí například neúnavná propagátorka go Jana Hricová, jejímiž kroužky prošly už možná stovky dětí. Jitka Bártová zkusí přinést zkušenosti z Francie. Snad to vyjde zapálenému propagátorovi go Janu Vráblíkovi. (Mimochodem, když vyšla zpráva o workshopu, hned několik lidí napsalo, že Honza na něm rozhodně nesmí chybět.) A Tomáš Grosser ukáže, jak na propagačních akcích dělá z lidí hráče go za jednu minutu.

Pokud se chcete workshopu zúčastnit, můžete se zaregistrovat zde. Ale můžete přijít i „neohlášeni“. Protože Google Meet, který ČAGo obvykle na podobné akce používá, se vrátil k omezení času na videokonferenci na 60 minut, bude se workshop konat přes aplikaci Skype, a to na této adrese: https://join.skype.com/CVdnhW6iCism . Pokud nemáte Skype nainstalován, je možné se připojit i přes internetový prohlížeč. Ostatní je více méně stejné jako u Google Meet.