První zářijový víkend už dvacet let patří turnaji v moravské metropoli. Nutno ovšem upřesnit, že moravská goistická metropole se v posledních letech zřetelně přesunula z Brna do nedaleké dvoj-obce Mokrá-Horákov, která bude „brněnský“ turnaj – pod názvem So-Imba Cup – hostit už potřetí.

Turnaj s největší pravděpodobností bude zajímavý hned ze dvou důvodů. Prvním je, že mezi přihlášenými je David Holeček, což by znamenalo comeback desetiletí. David byl v druhé polovině 90. let a na počátku tisíciletí, do nástupu Jana Hory a Ondřeje Šilta, považován za českou trojku za Vladimírem Daňkem a Radkem Nechanickým. V roce 2000 byl druhý na mistrovství republiky, v letech 1996, 1998 a 2001 třetí. Jen kvůli tomu, že ratingový systém byl v té době přísnější, nezískal 5. dan. Podle dnešních měřítek by ho v pohodě měl. Byl také vůdčí osobností české školy go Gaike, pravidelným přispěvatelem do časopisu Igo a dvorním statistikem ČAGo, což je i obor, který vystudoval.

Také druhá věc, proč se vyplatí tento turnaj sledovat, se týká rodiny Holečků. Svou turnajovou premiéru by si měl na něm odbýt Davidův syn Ondřej. To na první pohled vypadá jako všední věc. Ale pokud k tomu skutečně dojde, bude to už čtvrtá generace hráčů go z této rodiny, čímž vytvoří český, možná i evropský, rekord. Kromě rodiny Holečků má tři generace goistů u nás zřejmě už jen rodina Prokopů a klan Dachové-Jurkové.

S go začal Ondřejův praděda Vladimír Holeček. Podle dochovaných zmínek to bylo už v roce 1965. Řadil se tak k prvním českým hráčům go. Zemřel v roce 1997. V té době měl 7. kjú a stále velmi aktivně hrál na turnajích. Více lidí si ale asi vzpomene na jeho syna Jiřího Holečka. Ten už na konci 70. letech měl jako jeden z mála danovou třídu. V letech 1977 a 1985 skončil třetí na mistrovství republiky. Jirka byl aktivní do roku 2005 a na vrcholu měl 4. dan. Ještě v té době dokázal v pohodě zatápět o generaci mladším hráčům. O jeho synovi Davidovi už byla řeč. Ve své době velmi aktivně hrály i Jirkovy dcery Lucie (9. kjú) a Kamila (4. kjú). Hře go se však věnoval také bratr Jiřího Holečka a Lucka pro změnu žije s dalším hráčem go – Vladimírem Bíňovcem.

Vraťme se ale od go-genealogie zpět k turnaji. Mezi čtyřiadvaceti přihlášenými jasně dominuje profesionální 1. dan Jan Šimara. Kromě zmíněného Davida Holečka bude chtít Honzu potrápit i Davidův někdejší goistický souputník Zbyněk Dach. A probít se „na bednu“ – to je zcela jasný cíl také pro novopečeného 2. dana Bartoloměje Dacha.

Foto: David Holeček vlevo dole na sessionu školy Gaike v roce 1998. Poznáte ostatní na fotce?

 

Výsledky, fotka atd. naleznete zde: https://www.facebook.com/soimba.cup