K tradičním každoročním záslužným povinnostem každého člena ČAGo patří zaplacení členského příspěvku. Jen ten mu totiž zaručí, že bude moct čerpat všechny výhody, které ČAGo nabízí, a zároveň mu dá dobrý pocit, že pomohl rozvoji českého go. Důkazem toho může být stoupající počet hráčů i členů v roce 2023, rozvoj dětských kroužků, spousta uspořádaných akcí, ale také mnohé úspěchy českého go.

A protože hned první dva měsíce roku 2024 budou goisticky velmi nabité – mj. nás čekají dvě MR, dvě kvalifikace na MR a valná hromada – není vhodné se zaplacením příspěvků otálet.

Sazby zůstaly stejné jako vloni:

  • základní členství: 500 Kč
  • VIP členství: 2 000 Kč
  • rodinné členství (rodič(e) + děti do 15 let): 900 Kč
  • děti do 15 let: 150 Kč
  • studenti do 26 let, důchodci a mateřská/rodičovská dovolená: 300 Kč
  • doživotní členství: 20 000 Kč
  • doplacení VIP členství u doživotního členství: 1 500 Kč

Stejné zůstaly i výhody, které členství přináší.

A nezměněny jsou i způsoby, jimiž je možné příspěvky zaplatit:

  • Platební kartou nebo jinou online metodou přes platební portál ČAGO platby.goweb.cz.
  • Převodem na účet číslo 2001135934/2010. Jako variabilní symbol uveďte vaše identifikační číslo (PIN) v evropské databázi go. V případě, že číslo nemáte, nechte prázdné. Do zprávy pro příjemce uveďte „CP 2023 + jméno„.
  • Pomocí následujícího QR kódu. Nezapomeňte uvést váš variabilní symbol (viz výše) a vaše jméno do zprávy pro příjemce.

Kompletní informace o členských příspěvcích naleznete zde: goweb.cz/cago/clenstvi

Seznam členů včetně identifikačního čísla a údaje, zda máte zaplaceno, najdete zde: goweb.cz/seznam-clenu-2024

Děkujeme za Vaši přízeň!