Výkonný výbor zve všechny své členy, hráče a příznivce na Valnou hromadu, která se uskuteční 3. 3. 2024 od 17 hodin prostřednictvím aplikace Google meet.

Odkaz na připojení k Valné hromadě bude rozeslán e-mailem pouze registrovaným účastníkům. Registrace na Valnou hromadu probíhá obdobně jako na turnaje skrze formulář, a to z důvodu zamezení zneužití odkazu.

Seznam a počty delegátů od každého klubu naleznete v přehledné tabulce níže.

Tato pozvánka bude v dostatečném předstihu doplněna o několik návrhů na změny či doplnění řádů, které jsme si pro Vás připravili.

Žádáme také všechny delegáty, kteří by chtěli navrhnout změny, vyjádřit se k naším návrhům či měli jakékoliv jiné podněty k projednání, aby zaslali tyto podklady v předstihu na e-mail vybor@goweb.cz. Ostatní delegáti se tak budou moci dopředu připravit a na místě mluvit přímo k věci, což by mělo urychlit průběh celé schůze.

Děkujeme za spolupráci.

VV

Návrh programu:

 1. Registrace klubů, delegátů
 2. Zahájení valné hromady
 3. Volba orgánů VH
 4. Poděkování a shrnutí roku 2023
 5. Zpráva o hospodaření za rok 2023 (návrh zde)
 6. Schválení rozpočtu 2024 (návrh zde)
 7. Kooptace člena výkonného výboru
 8. Zavedení sponzorského členství (návrh zde)
 9. Program Buď lektorem, podpoř lektora
 10. Propagace
 11. Kvalifikační turnaje a MR
 12. Směrnice pro MR párů (návrh zde)
 13. Směrnice pro mistrovství republiky (návrh zde)
 14. Různé
  a, návrh na zavedení doživotních tříd (návrh zde)
  b, diskuze
  c, usnesení VH a závěr

Podklady k jednotlivým bodům budou postupně zveřejňovány v nejbližší době.

Přehled delegátů:

Klub Počet
del.
Delegáti
Pražský klub go 7 J. Bártová, V. Daněk, L. Daňková, D. Konopáč, J. Kotowski
So Imba 6 T. Defer, O. Kruml
PromoGo Praha 6 J. Hricová
Karlovarský klub go 5 T. Grosser, K. Wälzer
Go klub Frýdek-Mistek 4 I. Kostka, O. Skotnica, A. Tomšů, M. Zubalík
TJ Union Plzeň, oddíl go 4
Go klub Blansko 3
Go klub Olomouc 3 J. Fridrich, Z. Kratochvíl
Go klub Písek 3
China Tours Weiqi Club Praha 3 F. Čáha, M. Timko
Go klub Brno 1
Čajový klub Atea J. Škrle (zatím bez hlasovacího práva)

Zaregistrovat delegáty je možné zde. Počet delegátů vychází z počtu členů klubu se zaplacenými členskými příspěvky, viz zde. Platící členy je možné zkontrolovat
zde. Případné připomínky pište na grosser@goweb.cz.

 

Aktualizováno: 2. března 2024