V pátek 22.2.2019 ve 20:00 proběhne v Blansku Valná hromada. Zveme všechny hráče a členy České asociace go. Slibujeme spousty novinek, důležitých zpráv, změn a zároveň možná poslední VH v tomto složení Výboru.

Program Valné hromady:

1. Volba orgánů valné hromady
2. Schválení programu
3. Zpráva o činnosti za rok 2018
4. Účetní uzávěrka za rok 2017 a 2018
5. Schválení rozpočtu na rok 2019
6. Příprava na nové volby pro rok 2020-2023
7. Návrh na změnu směrnice Pravidel soutěžní partie go (Zubalík)
8. Návrh na změnu směrnice Soutěžního řádu (Zubalík)
9. Návrh na změnu systému Mistrovství republiky (Kruml)
10. Confucius Institute and learning/teaching program + Confucius Cup (Thierry)
11. Pořadatelství MR 2019 (Thierry)
12. Diskuze k webovým stránkám (Zubalík)
13. Různé

Návrh rozpočtu pro rok 2019:
Rozpocet2019

Pravidla soutěžní partie go:
https://docs.google.com/document/d/1i11M-dTo9b4VmvnL_a-qEDU5z_-hKTrj2_T_DjaNouk/edit?usp=sharing

Soutěžní řád:
https://docs.google.com/document/d/1W4OtzXxf_asRMqwtLbV97jleY1rGw2LLppl8-N-7Tdw/edit?usp=sharing

Systém mistrovství republiky:

https://docs.google.com/document/d/11G5jFJH7Sc94gKEtGfuZg3IXLxMuWwVE4DWruOBn6ps/edit?usp=sharing